Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg: Aktuellt: Nyheter

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPARÅDET, Strasbourg


Représentation permanente de la Finlande
31, Quai Mullenheim, 67000 Strasbourg, France
Tel. +33-3-8815 4444, sanomat.ene@formin.fi
English | Français | Suomi | Svenska | Strasbourg
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 4.9.2008

Kommunalvalet 2008: Förhandsröstning i Frankrike

I Finland förrättas kommunalval söndagen den 26 oktober 2008. I Frankrike är det möjligt att rösta pÅ förhand i Paris (15-18.10.), i Strasbourg (15-18.10.) och i Nice (17-18.10.).

Strasbourg: Finlands ständiga representation vid EuroparÅdet

31, quai Mullenheim, 67000 Strasbourg, tel. (0) 3 88 15 44 44

  •          15.10.2008: kl. 11.00–15.00
  •          16.10.2008: kl. 15.00–19.00
  •          17.10.2008: kl 11.00–15.00
  •          18.10.2008: kl 11.00–15.00

Finlands ambassad, Paris

Place de Finlande, 75007 Paris, puh. (0) 1 44 18 19 20

  •          15–17.10.2008 kl. 10.00–17.00
  •          18.10.2008 kl. 10.00–15.00

Finlands honorärkonsulat, Nice

Hôtel Radisson  SAS, 223, promenade des Anglais, 06200 Nice, tel. (0) 4 93 37 17 17

  •          17.10.2008: kl. 10.00–17.00
  •          18.10.2008: kl. 10.00–15.00

Kontrollera din rösträtt

Röstberättigade vid kommunalvalet är finska medborgare och medborgare i andra EU-länder och i Island och Norge som senast pÅ valdagen (26.10.2008) fyller 18 År och som enligt befolkningsdatasystemets uppgifter 5.9.2008 har hemkommun i Finland, sÅ som anges i lagen om hemkommun,

samt

medborgare i andra stater som uppfyller ovan nämnda kriterier och som 5.9.2008 utan avbrott har haft hemkommun i Finland i minst tvÅ År.

Vid behov kan rösträtten kontrolleras hos magistraten eller dess lokala serviceenheter frÅn 15.9.2008.

Ta med identitetsbevis

Den röstande ska förete tillräcklig utredning över sin identitet genom att visa upp ett identitetsbevis, eller annan identitetshandling, försett med fotografi (exempelvis pass). Befolkningsregistercentralen skickar ett meddelandekort om rösträtten till varje röstberättigad person, vars adress är känd. Det rekommenderas att kortet tas med till röstningsstället, men det gÅr att rösta även utan kort.

Röstning pÅ annat hÅll utomlands

Det ordnas förhandsröstning utomlands under tiden 15-18.10.2008. Alla dessa dagar är inte nödvändigtvis förhandsröstningsdagar pÅ varje förhandsröstningsställe. Kontrollera därför förrättningstiden.Enligt lag kan varje röstberättigad använda sin rösträtt utomlands genom att förhandsrösta hos en finsk beskickning som har fastställts som förhandsröstningsställe.

Eventuella frÅgor om förhandsröstningen utomlands besvaras av utrikesministeriets  allmänhetstjänster, enheten för konsulära ärenden, tel. 09-1605 5736/Virpi Hanhikoski eller 09-160 05 (växel), e-post virpi.hanhikoski@formin.fi eller KPA-10@formin.fi.  

För ytterligare information, se:

 

 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 15.12.2008


© Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter