Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg: Aktuellt: Nyheter

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPARÅDET, Strasbourg


Représentation permanente de la Finlande
31, Quai Mullenheim, 67000 Strasbourg, France
Tel. +33-3-8815 4444, sanomat.ene@formin.fi
English | Français | Suomi | Svenska | Strasbourg
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 9.6.2010 | Utrikesministeriet

Generalsekreterare Jagland samtalade med utrikesminister Stubb om förnyelsen av Europarådet

Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland besöker Finland den 8-9 juni. Vid ett möte med Alexander Stubb berättade Jagland om den förnyelseprocess av Europarådet som han initierat. Målet är att koncentrera organisationens verksamhet och resurser på dess kärnområden, det vill säga att verka för mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens ideal. I egenskap av paneuropeisk organisation har Europarådet också mycket att ge EU i form av godkända överenskommelser gällande mänskliga rättigheter. Jagland underströk även vikten av att förnya Europadomstolen för mänskliga rättigheter och att få ned det stora antalet ärenden som ligger i kö.

Generalsekreterare Jagland och utrikesminister Stubb. Foto: Eero Kuosmanen.Generalsekreterare Jagland och utrikesminister Stubb. Foto: Eero Kuosmanen.

Utrikesminister Stubb konstaterade att Finland har lagt stor vikt vid Europarådets verksamhet. Det är viktigt att starka band knyts mellan Europarådet och EU på många olika nivåer. "Finland har redan från början starkt stött EU:s anslutning till den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter”, betonade Stubb. Finland ger sitt helhjärtade stöd till det av Jagland inledda förnyelsearbetet, konstaterade Stubb dessutom.

Jagland träffar den 9 juni president Tarja Halonen, statsminister Matti Vanhanen, migrations- och Europaminister Astrid Thors, förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi och medlemmar i Finlands delegation i Europarådet.

Innan han utsågs till generalsekreterare i Europarådet i september 2009 var Jagland bland annat Norges statsminister åren 1996-1997 och utrikesminister åren 2000-2001. Jagland utsågs år 2009 till ordförande i den norska Nobelkommittén.
 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 9.6.2010


© Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter