Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg: Aktuellt: Nyheter

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPARÅDET, Strasbourg


Représentation permanente de la Finlande
31, Quai Mullenheim, 67000 Strasbourg, France
Tel. +33-3-8815 4444, sanomat.ene@formin.fi
English | Français | Suomi | Svenska | Strasbourg
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 28.3.2012 | Utrikesministeriet

Tuomioja: HBT-rättigheter en allvarlig utmaning för Europa

Medlemsstaterna i Europarådet borde se till att HBT-rättigheter (homosexuellas, bisexuellas och transpersoners mänskliga rättigheter) förverkligas också utanför det egna landets gränser. Också Finland ska vara berett att ta emot anmärkningar angående HBT-personers ställning, påpekade utrikesminister Tuomioja i Strasbourg.

Utrikesminister Erkki Tuomioja deltog i Europarådets konferens om diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet den 27 mars i Strasbourg. Mötet arrangerades av Europarådets ordförandeland Storbritannien som valt temat till en av prioriteterna under sitt ordförandeskap. Arbetet mot diskriminering av HBT-personer har fått en framträdande roll inom Europarådet.

Med sitt deltagande i konferensen ville minister Tuomioja lyfta fram Finlands engagemang i HBT-frågor. I sitt anförande betonade Tuomioja att det är frågan om en av de allvarligaste utmaningarna för arbetet för de mänskliga rättigheterna i Europa. Han berömde Europarådets insatser för att hitta lösningar och särskilt för rekommendationerna om HBT-rättigheter som gavs i en rapport 2010. Tuomioja lyfte också fram människorättskommissionärens rapport från 2011 om diskrimineringen i Europarådets medlemsländer.

Tuomiojas eget förslag var att betona ländernas delade och gemensamma ansvar. Europarådets medlemsländer borde se till att HBT-rättigheterna förverkligas också utanför det egna landets gränser. Han uppmanade länderna att kommentera läget hos varandra. Också Finland ska vara berett att ta emot anmärkningar angående HBT-personers ställning, påpekade Tuomioja.

Målet med tillställningen var att dela med sig av best practice-erfarenheter och hitta metoder för att garantera HBT-personers mänskliga rättigheter i Europarådets medlemsländer. Man diskuterade också verkställandet av rekommendationerna i rapporten som godkändes av ministerkommittén 2010. Trots att man godkänt rekommendationerna är ämnet en utmaning och till och med ett tabu i många av Europarådets medlemsländer. Ändå är HBT-rättigheter inga nya mänskliga rättigheter.

Sexuella minoriteters och könsminoriteters rättigheter är en av tyngdpunkterna inom Finlands internationella människorättspolitik.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 28.3.2012


© Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter