Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg: Aktuellt: Nyheter

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPARÅDET, Strasbourg


Représentation permanente de la Finlande
31, Quai Mullenheim, 67000 Strasbourg, France
Tel. +33-3-8815 4444, sanomat.ene@formin.fi
English | Français | Suomi | Svenska | Strasbourg
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 21.9.2015 | Finlands ambassad, Paris

Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland besökte Finland

Europarådets generalsekreterare, norrmannen Thorbjørn Jagland besökte Finland den 17 september och träffade då utrikesminister Timo Soini. Under mötet diskuterades det aktuella läget och kriserna i Europa samt centrala människorättsfrågor i Europa. Generalsekreterare Jagland träffade också republikens president Sauli Niinistö, riksdagens talman Maria Lohela och Finlands delegation i Europarådet.

Jagland

Under de pågående kriserna och konfliktsituationerna har Europarådet framhållit att de mänskliga rättigheterna har stor betydelse för säkerheten och stabiliteten. Europarådet verkar aktivt för att stärka människorätts- och rättsstatsutvecklingen i Ukraina och stöder landets konstitutionella reform. Ryssland och Ukraina är medlemmar av Europarådet.

Den aktuella flyktingsituationen vid Medelhavet har också lyfts fram på Europarådets agenda. På grund av organisationens karaktär av människorättsorganisation riktas blicken i denna fråga mot de förpliktelser som rör mänskliga rättigheter.

jagland2

Europarådet bildades 1949, och organisationen består av 47 medlemsstater. För Finland har Europarådet av tradition varit ett viktigt utrikespolitiskt forum, och Finland har aktivt bidragit till att utveckla dess verksamhet. Det kändaste av Europarådets organ är Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Till organisationens kärnverksamhet hör människorättsfördrag som binder medlemsländerna och kontrollmekanismer för genomförandet av dessa. Kommissionären för mänskliga rättigheter är en institution som inrättades på initiativ av bl.a. Finland, och den har blivit en synnerligen betydande och inflytelserik människorättsaktör inom Europarådets område.

Fotographi: Marko Huttunen

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 21.9.2015


© Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter