Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPARÅDET, Strasbourg


Représentation permanente de la Finlande
31, Quai Mullenheim, 67000 Strasbourg, France
Tel. +33-3-8815 4444, sanomat.ene@formin.fi
English | Français | Suomi | Svenska | Strasbourg
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 23.10.2017 | Utrikesministeriet

Astrid Thors kandiderar i valet av Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter

Pressmeddelande 182/2017
20.10.2017

Finland ställer upp Astrid Thors som kandidat för uppdraget som Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter. Thors är en erfaren expert inom internationella ärenden och har ingående kännedom om de mänskliga rättigheternas tillstånd i Europa. Hon har bland annat arbetat som minoritetsombudsman vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, som migrations- och Europaminister, riksdagsledamot och som ledamot av Europaparlamentet.

Kommissionären för mänskliga rättigheter arbetar vid Europarådet i Strasbourg. I uppdraget ingår att stödja medlemsstaterna i att genomföra sina åtaganden och att lyfta fram frågor som rör de mänskliga rättigheterna. Kommissionären gör landbesök, sammaställer nationella och tematiska rapporter samt främjar kunskap om de mänskliga rättigheterna. 

Kommissionärens mandat är sex år. Den nya kommissionären övertar uppdraget den 1 april 2018.

Europarådet är traditionellt ett viktigt forum för Finland. Finland stöder Europarådets arbete för de mänskliga rättigheterna och för att främja och upprätthålla rättstaten och demokrati. Finland var en av initiativtagarna till att inrätta en kommissionär för mänskliga rättigheter vid Europarådet.

Ytterligare information: Merja Lahtinen, rådgivare, enheten för politiska frågor gällande mänskliga rättigheter, tfn 0295 350 971.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 23.10.2017


© Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter