Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg: Ständiga representationen

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPARÅDET, Strasbourg


Représentation permanente de la Finlande
31, Quai Mullenheim, 67000 Strasbourg, France
Tel. +33-3-8815 4444, sanomat.ene@formin.fi
English | Français | Suomi | Svenska | Strasbourg
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Verksamhetsidé

Välkommen till den Finska representationens hemsida        

Satu Mattila-Budich

Europarådet grundades år 1949 och dess målsättning blev att skapa respekt för mänskliga rättigheter, pluralistisk demokrati och rättsäkerhet. Rådet inriktar sig på att säkerställa att den nationella lagstiftningen överensstämmer med de normer och principer som antagits av rådet.

Europarådet är ett viktigt forum för medlemsstaternas samarbete inom sådana områden som juridik, politik, sociala frågor och kultur. Samverkan mellan Europarådets viktigaste organ, ministerkommittén, parlamentariska församlingen och kongressen för kommunala och regionala myndigheter har under decennier lett till resultat som har en positiv inverkan på alla européers vardagsliv.

För främjandet av sina ändamål samarbetar Europarådet också med Europeiska unionen och sådana mellanstatliga organisationer som Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa samt Förenta nationerna.

Finlands representation vid Europarådet främjar regeringens politik inom områden för mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatsutveckling. Ett av de mest betydande resultat är ett allmäneuropeiskt romskt forum (European Roma and Travellers Forum ERTF), vilket grundades på Finlands förslag. De mest sårbara gruppernas rättigheter är för övrigt föremål till Finlands initiativ.

Om du har några frågor angående Europarådet eller Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna hoppas jag att denna hemsida är till hjälp. Sidorna är även försedda med en lista på kontaktlänkar till finska experter som deltar i Europarådets arbete. Ytterligare information kan också fås från Finlands ständiga representation vid Europarådet i Strasbourg, e-postadress ene.sanomat@formin.fi.

Satu Mattila-Budich
Ambassadör

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 15.9.2015


© Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter