Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg: Europarådet

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPARÅDET, Strasbourg


Représentation permanente de la Finlande
31, Quai Mullenheim, 67000 Strasbourg, France
Tel. +33-3-8815 4444, sanomat.ene@formin.fi
English | Français | Suomi | Svenska | Strasbourg
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Europarådeten2_sm_SL_ENE

Europarådet, grundat 1949, är en mellanstatlig politisk organisation, som omfattar 47 europeiska pluralistiska demokratier. Europarådet och Europeiska Unionen (EU) är två skilda internationella organisationer. Rådet har sitt ständiga högkvarter i Europapalatset i Strasbourg, Frankrike.

Europarådets mål är att försvara mänskliga rättigheter och pluralistisk demokrati, att främja den europeiska kulturella identiteten och uppmuntra dess utveckling, att utveckla politisk samverkan mellan Europas nya demokratier, att söka lösningar på sådana samhälleliga frågor, som främlingsfientlighet, miljöskydd och narkotika, samt hjälpa länderna i centrala och östra Europa med deras politiska, lagstiftnings- och konstitutionella reformer.

Europarådets arbete sköts huvudsakligen av tre organ:

Ett internationellt sekretariat, som leds av en generalsekreterare, vald för fem år, står till dessa organs förfogande.

Till Europarådets organer hör också den europeiska människorättsdomstolen, vars ställning inom Europarådet är oavhängig.

Skriv ut

Detta dokument

På andra webbplatser

Uppdaterat 20.3.2015


© Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter