Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen pysyvä edustusto Euroopan neuvostossa, Strasbourg: Euroopan neuvosto: Paikallis- ja aluehallinnon kongressi

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
EUROOPAN NEUVOSTOSSA, Strasbourg


Représentation permanente de la Finlande
31, Quai Mullenheim, 67000 Strasbourg, France
Puh. +33-3-8815 4444, sanomat.ene@formin.fi
English | Français | Suomi | Svenska | Strasbourg
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Paikallis- ja aluehallinnon kongressi

Euroopan paikallis- ja aluehallinnon kongressi

Euroopan paikallis- ja aluehallinnon kongressi perustettiin vuonna 1994 edustamaan paikallisia ja alueellisia viranomaisia. Sen päätavoite on vahvistaa ja edistää näiden viranomaisten poliittista, hallinnollista ja taloudellista itsehallintoa. Perusajatus on, että kansanvaltainen paikallishallinto lisää maanosan poliittista vakautta ja edistää vähemmistöjen ihmisoikeuksia. Jäsenmaiden viranomaisia rohkaistaan kehittämään paikallisen itsehallinnon toimivuutta ja noudattamaan läheisyys- eli subsidiariteettiperiaatetta, jonka mukaan päätökset tehdään mahdollisimman lähellä niitä, joita ne koskevat.

Kongressin aloitteesta on laadittu useita eurooppalaisia yleissopimuksia. Ne koskevat muun muassa paikallista itsehallintoa, paikallis- ja alueviranomaisten yhteistyötä yli rajojen sekä alueellisia ja vähemmistökieliä.

Kongressi kokoontuu kerran vuodessa täysistuntoon Strasbourgissa. Sen 315 varsinaista ja yhtä monta varajäsentä edustavat yli 200 000 eurooppalaista paikallis- ja alueviranomaista 46 maasta. Heidän pitää olla vaaleilla valittuja luottamushenkilöitä tai välittömästi vastuussa vaaleilla valitulle elimelle. Molempien sukupuolten sekä eri alueiden ja poliittisten ryhmien tasapuolinen edustus on tärkeä valintaperuste.

Suomella on kongressissa viisi varsinaista ja viisi varaedustajaa. Kongressi työskentelee kunta- ja aluekamareissa sekä niiden asettamissa työryhmissä. Kongressin suomalaiset jäsenet ovat raportoijina osallistuneet demokratian tilan seurantaan jäsenvaltioissa sekä toimineet vaalitarkkailijoina.

Lisätietoja 
Suomen Kuntaliitto:
Heikki Telakivi, puh. (0)9 771 2005
heikki.telakivi@kuntaliitto.fi 
Helena Johansson, puh. (0)9 771 2242 
helena.johansson@kuntaliitto.fi 

Tulosta

Tässä palvelussa myös

Muualla verkossa

Päivitetty 19.11.2007


© Suomen pysyvä edustusto Euroopan neuvostossa, Strasbourg | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot