Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg: Finland i Europarådet

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPARÅDET, Strasbourg


Représentation permanente de la Finlande
31, Quai Mullenheim, 67000 Strasbourg, France
Tel. +33-3-8815 4444, sanomat.ene@formin.fi
English | Français | Suomi | Svenska | Strasbourg
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Finland i Europarådet

Målsättning

liput_sm_SL_ENEEuroparådets målsättning att verka för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatlighet är även de grundläggande målsättningarna för Finlands utrikespolitik.

För Finlands del är bland annat följande frågor viktiga att driva inom ramen för Europarådets arbete:

-att utveckla rådet till att bli en alleuropeisk organisation
-att vidareutveckla monitoring systemet. 
-att vidareutveckla samarbetet mellan rådet och andra organisationer som FN, OSSE och EU. 
-att utveckla och övervaka reglerna om minoriteter
-att befrämja kulturell och språklig diversitet samt tolerans 
-att utveckla den sociala dimensionen. 
-att stöda byrån för kommissionären för mänskliga rättigheter som grundades på finländskt initiativ. 
-att följa upp och verka för att konventionen om mänskliga rättigheter följs.

Det är stabens skyldighet att representera Finland vid rådets möten samt i arbetsgrupperna. Ett stort antal experter från Finland deltar i det mellanstatliga expertarbetet. Det arbetet har resulterat i flera internationella konventioner som styr medlemstaternas verksamhet.

En vanlig dag i den ständiga representationen

Finland har varit representerad i Strasbourg sedan 1989, då Finland blev fullvärdig medlem av Europarådet. Finlands ständiga representations uppgift är att representera Finland vid Europarådet. Den ständiga representationen är en del av Finlands diplomatiska verksamhet och innefattar ambassadören och en personnal på fem personer. Det finns två utstationerade tjänstemän och tre lokalt anställda arbetstagare.

arkipaiva_SL_ENERådets möteskalender styr representationens dag. Representationens tjänstemän deltar i ministerkommitténs veckomöten. Det är deras uppgift att se till att Finlands ståndpunkt förs fram i diskussionerna.

Förberedelserna inför ett möte består i att sätta sig in i ämnet, att rådgöra med huvudstaden samt att sköta rapporteringen. För att kunna ta hand om Finlands intressen inom organisationens arbete bevakar den ständiga representationen frågor som berör rådet på det internationella planet. Utöver arbetet i ministerkommittén bevakar representationen även arbetet i den parlamentariska församlingen och kongressen för lokala och regionala organ. En av de centrala funktionerna är även att följa upp arbetet inom europeiska domstolen för mänskliga rättigheter, eftersom det är ministerkommitténs uppgift att se till att domarna verkställs.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 15.11.2016


© Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter