Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg: Aktuellt: Nyheter

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPARÅDET, Strasbourg


Représentation permanente de la Finlande
31, Quai Mullenheim, 67000 Strasbourg, France
Tel. +33-3-8815 4444, sanomat.ene@formin.fi
English | Français | Suomi | Svenska | Strasbourg
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 29.6.2006

Finland som EU:s ordförande

Finland fungerar som EU:s ordförande 1.7-31.12.2006.Finlands agenda under EU-ordförandeskapet baseras på rådets verksamhetsprogram för år 2006 som Finland har utarbetat tillsammans med Österrike. Läs mera på svenska och finska www.eurooppa-tiedotus.fi och engelska och franska www.eu2006.fi


Finland fokuserar under sitt ordförandeskap på aktuella utmaningar som en bättre konkurrenskraft, globaliseringen, befolkningens åldrande, klimatförändringen och Europas säkerhet. Finland vill också förbättra effektiviteten och öppenheten i unionens beslutsfattande. Finland anser att medborgarnas förtroende för Europeiska unionen kan ökas med konkreta resultat och genom att visa att unionen kan fungera effektivt och inrikta sin verksamhet på rätta frågor.

Den nationella beredningen av EU-ärenden under Finlands ordförandeskap liknar i stor utsträckning det vanliga systemet att behandla EU-ärenden. Ministerierna bär huvudansvaret, men både Finlands riksdag och Finlands EU-representation i Bryssel deltar aktivt i detta arbete.

Sekretariatet för EU-ordförandeskapet ansvarar för mötesarrangemangen under Finlands ordförandeskap. Dess arbetsuppgift är att säkerställa lämpliga arbetsförhållanden för ministrar, tjänstemän och mediernas representanter i de olika möten. Ett välskött EU-ordförandeskap ökar Finlands publicitet och politiska tyngd och är också indirekt till nytta för Finlands ekonomi.

Ordförandeskapets totala budget är cirka 68 miljoner euro som innefattar personalkostnader, mötesarrangemangen och säkerhetsarrangemangen.

Detta dokument
Suomi
Mer hos övriga utrikesförvaltningen
Finlands EU-ordförandeskap 2006 (pdf)
Uppdaterat 20.6.2006

Europainformationen

Sidorna om ordförandeskapet

Skriv ut

Uppdaterat 29.6.2006


© Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter