Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Ständiga representationen i Strasbourg upphör med att utfärda pass - Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPARÅDET, Strasbourg


Représentation permanente de la Finlande
31, Quai Mullenheim, 67000 Strasbourg, France
Tel. +33-3-8815 4444, sanomat.ene@formin.fi
English | Français | Suomi | Svenska | Strasbourg
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 24.6.2008

Ständiga representationen i Strasbourgupphör med att utfärda pass

Finlands utrikesministerium har beslutat att inställa ständiga representationens befogenhet att utfärda pass från och med 1.8.2008. Representationen bör koncentrera sig på sin huvuduppgift; att företräda Finland i Europarådet. Dessutom har ökade kostnader för biometriska pass och ett lågt antal passansökningar samt en nedskärning av representationens personal lett till att en fortsättning av passverksamheten inte längre kan förordas. Den ständiga representationen har utfärdat pass sedan hösten 2006.

Alla Finlands ambassader har befogenhet att utfärda pass och en passansökan kan lämnas in till vilken av dem som helst. I Finland kan en passansökan lämnas in på vilken av den lokala polisens kundtjänster som helst.

Finlands ambassad i Paris ansvarar för de i Frankrike bosatta finska medborgarnas pass och konsulära ärenden.

En passansökan kan ännu under juli månad lämnas in till ständiga representationen i Strasbourg. I samband med att ansökan lämnas in bör man avtala om var det färdiga passet skall avhämtas från och med början av augusti.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 24.6.2008


© Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter