Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Europaparlamenstval - förhandsröstning i Strasbourg - Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPARÅDET, Strasbourg


Représentation permanente de la Finlande
31, Quai Mullenheim, 67000 Strasbourg, France
Tel. +33-3-8815 4444, sanomat.ene@formin.fi
English | Français | Suomi | Svenska | Strasbourg
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 23.3.2009

Europaparlamenstval - förhandsröstning i Strasbourg

Förhandsröstning sker i Finlands ständiga representation mellan 27.-30.5.2009.

Röstningstiderna är

onsdag 27.5. kl 13.00 - 15.00
torsdag 28.5. kl 17.00 - 19.00
fredag 29.5. kl 13.00 - 15.00
lördag 30.5. kl 11.00 - 15.00.

I vallokalen måste du uppvisa pass eller annan officiell legitimation med foto. Ta gärna med din anmälan om rösträtt, men du kan rösta även utan kortet.

Närmare information om Europaparlamenstval 2009 finns på justitieministeriets valsidor www.vaalit.fi.

Rösträtt för den som bor utomlands

Finsk medborgare har rösträtt i Finlands europaparlamentsval även om hon/han inte hade hemkommun i Finland och oberoende av längden av vistelsen på utlandet. Den röstberättigade kan också vara en utländsk medborgare om hon/han har hemkommun i Finland. En finsk medborgare som har anmält sig som röstande inom den stadgade tidsfristen i någon annan EU medlemslandets europaparlamentsval har ingen rösträtt i Finlands europaparlamentsval.

Den förhandsröstande i utlandet måste styrka identiteten men hennes/hans rösträtt kontrolleras inte på utländsk förhandsröstningsställe utan det görs i centralvalnämnden i Finland på basen av information angiven i meddelandekortet/följebrevet.

Skriv ut

Uppdaterat 8.6.2009


© Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter