Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

9 795 röstberättigade förhandsröstade utomlands - Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPARÅDET, Strasbourg


Représentation permanente de la Finlande
31, Quai Mullenheim, 67000 Strasbourg, France
Tel. +33-3-8815 4444, sanomat.ene@formin.fi
English | Français | Suomi | Svenska | Strasbourg
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 8.6.2009

9 795 röstberättigade förhandsröstade utomlands

I valet till Europaparlamentet avgavs 9 795 förhandsröster vid de finländska beskickningarna utomlands. I valet år 2004 avgavs sammanlagt 9 832 röster. I Sverige röstade 1 727 väljare (1 406 år 2004), i Belgien 875 (967), i Tyskland 763 (693) och i Spanien 497 (487). Den livligaste röstningslokalen fanns i Bryssel där 861 personer röstade (940 år 2004). I Strasbourg röstade 45 (68 år 2004).

RöstningAntalet röstande var något mindre än år 2004.

Antalet personer som röstat utomlands i val till Europaparlamentet är betydligt lägre än i riksdags- eller presidentval. I förra riksdagsvalet år 2007 avgavs 27 676 röster utomlands och i presidentvalet år 2006 39 179 röster. I val till Europaparlamentet kan finländare som är fast bosatta i ett EU-land registrera sig som väljare i bosättningslandet. Då har de inte rösträtt i valet av finländska representanter till Europaparlamentet.

Utrikesministeriet ordnar förhandsröstning utomlands i finländska val. Som förhandsröstningsställen fungerar ambassader, konsulat och honorärkonsulat eller andra verksamhetsställen som fastställts som röstningslokaler genom förordning. I valet till Europaparlamentet 2009 fanns det 191 röstningslokaler i 84 olika stater. Dessutom hade personal vid finländska fartyg som var till havs möjlighet att förhandsrösta.

 

Skriv ut

Uppdaterat 8.6.2009


© Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter