Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Arbetet för Östersjön kräver insatser av alla - Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPARÅDET, Strasbourg


Représentation permanente de la Finlande
31, Quai Mullenheim, 67000 Strasbourg, France
Tel. +33-3-8815 4444, sanomat.ene@formin.fi
English | Français | Suomi | Svenska | Strasbourg
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 8.2.2010

Arbetet för Östersjön kräver insatser av alla

Östersjötoppmötet i Helsingfors den 10 februari är inget vanligt toppmöte. Det som gör mötet unikt är att såväl offentliga aktörer som stiftelser och företag deltar. Mötet fokuserar på aktioner i stället för resolutioner.

Östersjöambassadör Jari Luoto (andra från höger) informerade pressen om Östersjötoppmötet den 10 februari. I mötet deltog även BSAG:s representanter Anna Kotsalo-Mustonen (t.v.), Saara Kankaanrinta och Mathias Bergman.Östersjöambassadör Jari Luoto (andra från höger) informerade pressen om Östersjötoppmötet den 10 februari. I mötet deltog även BSAG:s representanter Anna Kotsalo-Mustonen (t.v.), Saara Kankaanrinta och Mathias Bergman.

Endast genom att göra ett konkret åtagande för Östersjön kan man delta i Östersjötoppmötet Baltic Sea Action Summit. ”Det kommer att bli ett fint möte som ger resultat”, berättade utrikesministeriets Östersjöambassadör Jari Luoto vid ett informationsmöte om toppmötet på torsdagen. ”Initiativet har tagits mycket väl emot.”

Värdar för toppmötet i Finlandiahuset är republikens president Tarja Halonen, statsminister Matti Vanhanen och styrelseordföranden för stiftelsen Baltic Sea Action Group (BSAG) Ilkka Herlin. För mötesarrangemangen står utrikesministeriet.

”Vi har mottagit åtaganden av företag, offentliga aktörer, frivilligorganisationer och till och med privatpersoner”, berättade BSAG:s utvecklingsdirektör Anna Kotsalo-Mustonen. ”Alla kan bäst hjälpa Östersjön genom att göra det som man själv är bra på. På det sättet får vi olika aktörer motiverade att utnyttja sin egen kompetens.”

Målet är ett positivt samarbete

”Toppmötet är en glad gemensam insats. Där samlas de som redan kavlat upp ärmarna”, summerade Kotsalo-Mustonen.

Saara Kankaanrinta, som är toppmötets innehållsdirektör, betonade även hon vikten av ett positivt samarbete. ”Avsikten är att skapa en positiv anda i hela Östersjöregionen och att övergå från enskilda och nationella projekt till samarbete.”

Det har lyckats, för det har redan inkommit över 130 åtaganden och alla Östersjöstater representeras på hög nivå vid toppmötet. Bland gästerna återfinns Rysslands premiärminister Vladimir Putin och Sveriges konung Carl XVI Gustaf. Även Lettlands president Valdis Zatlers, Litauens president Dalia Grybauskaite, Estlands premiärminister Andrus Ansip, Norges statsminister Jens Stoltenberg och Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen har bekräftat sitt deltagande.

Staterna med i Östersjöarbetet

Toppmötet har inte uppstått av sig självt, utan det har krävt en stor mängd arbete. Utrikesministeriet arrangerade i november-december en serie evenemang där projektet presenterades för företag, myndigheter och medierepresentanter. Också de finländska beskickningarna i Östersjöstaterna har deltagit i arbetet. ”Vi har diskuterat innehållet i åtagandena med statschefer och miljömyndigheter”, berättade Luoto.

BSAG:s styrelseordförande Ilkka Herlin.BSAG:s styrelseordförande Ilkka Herlin.

BSAG:s styrelseordförande Ilkka Herlin betonade att företag och privatpersoner inte ensamma kan rädda Östersjön, utan att också den offentliga makten måste delta. ”Den offentliga maktens begränsningar och bestämmelser är särskilt viktiga. Sedan är det företagens skyldighet att uppfylla bestämmelserna”, konstaterade Herlin.

Staternas Östersjöåtaganden offentliggörs senast under toppmötet. Luoto avslöjade att den finländska regeringens åtagande gäller övergödningen av Östersjön och omfattar många olika åtgärder. Även republikens president gör sitt eget åtagande för Östersjön.

Arbetet för Östersjön slutar inte vid toppmötet. Efter mötet följs åtagandena och deras fullgörande upp. ”När de svarta bilarna lämnar mötesplatsen sätter vårt arbete i gång”, skrattade Kankaanrinta.

Skriv ut

Uppdaterat 8.2.2010


© Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter