Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finland undersöker påstådda djurskyddsbrott på pälsfarmer - Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg : Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPARÅDET, Strasbourg


Représentation permanente de la Finlande
31, Quai Mullenheim, 67000 Strasbourg, France
Tel. +33-3-8815 4444, sanomat.ene@formin.fi
English | Français | Suomi | Svenska | Strasbourg
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 26.2.2010

JSM 25.2.2010

Finland undersöker påstådda djurskyddsbrott på pälsfarmer

De finska myndigheterna förhåller sig ytterst allvarligt till anklagelserna om dålig behandling av djur på finska pälsfarmer. Regionförvaltningens djurskyddsmyndigheter inledde omedelbart inspektioner av de farmer som misstänks för försummelser. Den senaste statistiken från myndigheternas regelbundna övervakning av pälsfarmerna visar att djurförhållandena på de finska pälsfarmerna motsvarar kraven i europeisk och finsk lagstiftning. År 2009 upptäcktes försummelser endast på två av 49 inspekterade farmer.

Anttila Sirkka-LiisaMinisteri Sirkka-Liisa Anttila

”"Det kommer alltid att finnas en efterfrågan på päls ute i världen. Ur djurskyddssynpunkt är det bra att Finland, med sin höga nivå på djurskyddet, producerar pälsar, eftersom de i annat fall skulle produceras utanför EU och sannolikt i avsevärt sämre förhållanden", säger jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila.

"Pälsfarmning har dessutom mycket stor betydelse för livskraften i glesbygden i de västra delarna av centrala Finland, där det råder brist på arbetstillfällen", fortsätter minister Anttila.

Den finska pälsbranschen har på eget initiativ utarbetat och genomfört ett kvalitetssystem som bygger på extern revision. Kvalitetssystemet utgör ett viktigt led i säkerställandet av djurens välfärd.

Övergångstiden när det gäller utrymmeskraven för räv- och minkburar samt bottennätet i rävburar löper snart ut. Alla burar för rävar och minkar som hålls som pälsdjur måste senast vid utgången av 2010 uppfylla de krav som trädde i kraft år 1999.

Närmare information från jord- och skogsbruksministeriet:
Bitr. avdelningschef Riitta Heinonen t. 050 367 10 40
Statssekreterare Jouni Lind t. 050 521 33 05
Avdelningschef Matti Aho t. 040 516 98 57

Tilläggsuppgift

 

 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 26.2.2010


© Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter