Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Minna Canth – den första finskspråkiga kvinnliga författaren och journalisten - Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPARÅDET, Strasbourg


Représentation permanente de la Finlande
31, Quai Mullenheim, 67000 Strasbourg, France
Tel. +33-3-8815 4444, sanomat.ene@formin.fi
English | Français | Suomi | Svenska | Strasbourg
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 19.3.2012

Minna Canth – den första finskspråkiga kvinnliga författaren och journalisten

Den 19 mars är Minna Canthdagen och jämställdhetsdagen. Författaren Minna Canth var den första kvinnan i Finland som tillägnats en egen flaggdag.

Minna Canth - bookUlrika Wilhelmina Johnson föddes den 19 mars år 1844 i Tammerfors. Hennes far Gustaf Vilhelm Johnson arbetade på kontoret vid Finlaysons bomullsfabrik fram till år 1853 då han med sin familj (hustrun Lovisa Ulrika och tre barn) flyttade till Kuopio för att där ta hand om garnaffären Tampereen Lankakauppa. Miinu, som Minna kallade sig själv, gick efter den förberedande skolan i den svenskspråkiga flickskolan och hösten 1863 påbörjade hon lärarstudierna i Jyväskylä seminarium för att bli folkskollärare. Under den perioden tog hon i bruk förnamnet Minna.

Minna avbröt dock studierna hösten 1865 då hon gifte sig med lektorn i naturvetenskap vid seminariet, Johan Ferdinand Canth. Sju barn föddes i familjen i Jyväskylä. Lektor Canth dog år 1879 och året därpå flyttade Minna med sina barn tillbaka till Kuopio. Familjen installerade sig i Minnas barndomshem och Minna åtog sig att sköta föräldrarnas bomullsbutik.

Minna Canth var den första finskspråkiga kvinnliga författaren och den mest betydande pjäsförfattaren näst efter Aleksis Kivi. Hon lärde sig att iaktta livet och dess fenomen realistiskt och samhällskritiskt, ur ett kvinnoperspektiv. Hon gav ut tio teaterpjäser, sju noveller, berättelser, tidningsartiklar och tal. Mer än femhundra privatbrev har publicerats.

Hon var också den första finskspråkiga kvinnliga journalisten. I början på 1870-talet började lektor Canth redigera tidningen Keski-Suomi med hjälp av sin hustru. Minna Canth skrev mer än åttio artiklar, tal och föredrag som publicerades i olika tidningar och tidskrifter. Canths tidningsartiklar är skarpa och ställningstagande. I sina texter behandlade hon nykterhet, kvinnofrågor, religionsfrihet, det finska språkets ställning, socialism och sexualmoral.

Hon deltog i samhällsdebatter både som författare och journalist. Språkkunnig och nyfiken förmedlade hon vidare nya europeiska ideologier och påverkade attityderna i det dåtida Finland.

Minna Canth dog år 1897 i hjärtinfarkt bara 53 år gammal. År 2003 fick hon som första kvinna i Finland en egen flaggdag. Författarens födelsedag blev samtidigt också en festdag för jämställdhet.
 

Skriv ut

Uppdaterat 19.3.2012


© Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter