Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Riksdagens grundlagsutskott besökte Strasbourg - Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg : Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPARÅDET, Strasbourg


Représentation permanente de la Finlande
31, Quai Mullenheim, 67000 Strasbourg, France
Tel. +33-3-8815 4444, sanomat.ene@formin.fi
English | Français | Suomi | Svenska | Strasbourg
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 13.11.2015 | Finlands ambassad, Paris

Riksdagens grundlagsutskott besökte Strasbourg 

En delegation bestående av 10 medlemmar från riksdagens grundlagsutskotts besökte Strasbourg den 5 november i samband med en resa till Wien. Det huvudsakliga målet för resan var Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen). 

Perustuslakivaliokunta

Finlands domare Päivi Hirvelä berättade om domstolens verksamhet och sina erfarenheter från de senaste nio åren. I början av år 2016 tar Pauliine Koskelo över som domare. Europadomstolen har en domare från varje medlemsland som är part till Europakonventionen.

Utöver besöket till Europadomstolen bekantade sig grundlagsutskottet med verksamheten som Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter bedriver, Venedigkommissionen samt arbetet mot människohandel. 

Läs mer om 

Europadomstolen här

Kommisionären för mänskliga rättigheter här

Venedigkommissionen här

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 13.11.2015


© Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter