Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Kevään 2017 harjoittelukokemuksia Strasbourgissa - Suomen pysyvä edustusto Euroopan neuvostossa, Strasbourg : Ajankohtaista : Uutiset

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
EUROOPAN NEUVOSTOSSA, Strasbourg


Représentation permanente de la Finlande
31, Quai Mullenheim, 67000 Strasbourg, France
Puh. +33-3-8815 4444, sanomat.ene@formin.fi
English | Français | Suomi | Svenska | Strasbourg
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 3.4.2017

Kevään 2017 harjoittelukokemuksia Strasbourgissa

Sekä Euroopan neuvoston eri osastot että Suomen pysyvä edustusto Strasbourgissa tarjoavat vuosittain harjoittelupaikkoja korkeakouluopiskelijoille. Pyysimme kolmea tämän kevään suomalaisharjoittelijaa kertomaan hieman itsestään ja kokemuksistaan Strasbourgissa.

Nora Sinokki, 26, suoritti kaksikuukautisen harjoittelun Euroopan neuvoston pääsihteerin maahanmuutto- ja pakolaisasioita käsittelevän erityisedustajan toimistossa tammi-helmikuussa. Suomessa Nora viimeistelee oikeustieteen maisterin tutkintoa Turun yliopistossa suoritettuaan aiemmin oikeusnotaarin tutkinnon Brightonin yliopistossa Englannissa. Noralla on aiempaa kokemusta kansainvälisistä harjoitteluista Tansaniasta, Itävallasta, Englannista ja Hong Kongista.

Nora Sinokki

Nora sai harjoittelupaikkansa ELSA-yhdistyksen (European Law Students' Association) kautta. ELSA välittää jäsenikseen kuuluville oikeustieteen opiskelijoille ja vastavalmistuneille kansainvälisiä harjoittelupaikkoja. Nora sai paikan laatimansa motivaatiokirjeen ja ansioluettelon perusteella. Harjoittelu Euroopan neuvostossa ELSAn kautta kestää 6-8 viikkoa ja on palkaton. Paikallisyhdistykseltään ELSA Turulta Nora sai harjoitteluunsa sadan euron avustuksen.

Maahanmuutto- ja pakolaisasioiden erityisedustajan mandaatti perustettiin Euroopan neuvostoon vuonna 2016 ja sen toimisto koostuu vain kuudesta työntekijästä. Sen tehtävä on kuitenkin varsin keskeinen: monitoroida jäsenmaiden maahanmuutto- ja pakolaispolitiikan kehitystä ja puuttua potentiaalisiin ongelmakohtiin ennen kuin ne päätyvät tapauksiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.

Noran työtehtäviin lukeutui uutisseurantaa sekä taustatutkimusta ja raportointia jäsenmaiden maahanmuuttoa ja pakolaisia koskevan lainsäädännön, käytänteiden ja tilastojen pohjalta. Ajoittain Nora toimi myös erityisedustajan sihteerinä. Lisäksi Nora osallistui esimerkiksi parlamentaarisen yleiskokouksen istuntoon sekä EN:n ja YK:n välisen yhteistyön koordinaatiokokouksiin ja raportoi niistä erityisedustajalle.

Nora on tyytyväinen harjoittelukokemukseensa. Ajanjakso on lyhyt, mutta uutta oppii päivittäin. Nora pääsi tutustumaan yksityiskohtaisesti maahanmuutto- ja pakolaiskysymyksiin ja kertoo kehittäneensä tiedonhaun ja raportoinnin taitojaan. Nora on hyvillään mahdollisuudesta perehtyä EN:n rakenteeseen ja toimintaan myös omaa yksikköä laajemmin. Hän toteaa lisäksi huomanneensa verkostojen ja yhteistyön merkityksen esimerkiksi EN:n, YK:n ja EU:n toiminnan yhteensovittamisessa ja päällekkäisyyksien välttämisessä.

Lenita Kokkarinen, 22, ja Mikael Vainio, 27, suorittavat harjoittelua Suomen pysyvässä edustustossa Euroopan neuvostossa. He raportoivat ulkoministeriölle ministerikomitean sekä ministerikomitean alaisten työryhmien kokouksista. Lisäksi he raportoivat muiden Euroopan neuvoston toimielinten, parlamentaarisen yleiskokouksen ja paikallis- ja aluehallinnon kongressin kokouksista.

Lenita opiskelee julkisoikeutta Vaasan yliopistossa ja saa hallintotieteen kandidaatin paperinsa ensi kesänä. Kolmikuukautinen yliopiston tukema harjoittelujakso on hänelle ensimmäinen oman alan työkokemus. Hän on iloinen pääsystä juuri Strasbourgiin, jossa politiikan lisäksi myös oikeudelliset asiat ovat suuressa roolissa. Valtiosääntöoikeuteen sekä perus- ja ihmisoikeuskysymyksiin painotetut julkisoikeuden opinnot ovat Lenitan mukaan osoittautuneet oivalliseksi pohjaksi työlle. Hyötyä on myös ajankohtaisten tapahtumien ja konfliktien sekä yhteiskunnallisen kehityksen seuraamisesta. Lisäksi vaaditaan tietenkin tekstin tuottamisen, tiedonhaun sekä informaation suodattamisen taitoja.

Lenita

Harjoittelu Strasbourgin edustustossa on Lenitan mukaan ollut antoisampi kuin hän osasi odottaakaan. Työssä pääsee tutustumaan suuren hallitustenvälisen yhteistyöjärjestön ja Suomen ulkoasiainhallinnon arkeen. Niin ikään pääsee jatkuvasti syventämään tietämystään sekä kansainvälisistä suhteista että jäsenmaiden kansallisista politiikoista. Samalla tapaa myös harjoittelijoita muista jäsenmaista – sosiaalisen elämän osalta kokemus muistuttaa vaihto-opiskelua. Edustusto auttaa harjoittelijoitaan asunnon hankkimisessa, joten Strasbourgiin muutto sujui ongelmitta.

Mikael valmistui helmikuussa 2017 harjoittelunsa aikana yhteiskuntatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta. Hän opiskeli pääaineenaan valtio-oppia ja erikoistui kansainväliseen politiikkaan ja poliittisen argumentoinnin analyysiin. Valtio-opin opiskelijoita kannustetaan Jyväskylän yliopistossa vieraiden kielten opiskeluun, ja Mikael suoritti opintojensa aikana sivuainekokonaisuudet ranskan kielestä ja japanin perusteista.

Mikael

Syksyllä 2016 Mikael suoritti ensimmäisen oman alansa työharjoittelujakson Euroopan neuvoston Suomen pysyvässä edustustossa. Tammikuussa 2017 Mikael aloitti pysyvän edustuston CIMO-harjoittelijana. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus (CIMO) järjestää kansainvälisiä työharjoittelujaksoja korkeakouluopiskelijoille ja vastavalmistuneille. CIMO-harjoittelijoille myönnetään opetushallituksen apuraha. Mikael pitää itseään onnekkaana, sillä harjoittelujaksojen ansiosta hän sai arvostettua kansainvälistä työkokemusta juuri maisteriksi valmistumisen kynnyksellä.

Mikael ja Lenita yllättyivät positiivisesti Euroopan neuvostossa käsiteltävien teemojen monipuolisuudesta. Harjoittelijat ehtivät tutustua EN:n toimiin mm. paikallisdemokratian ja sosiaalisen osallistumisen edistämiseksi, kansallisten vähemmistöjen ja vähemmistökielten suojelemiseksi, korruption ja ihmiskaupan ehkäisemiseksi sekä vihapuheen ja radikalisoitumisen torjumiseksi. Jokaviikkoisissa ministerikomitean istunnoissa edustuston harjoittelijat pääsevät seuraamaan mm. Turkin, Itä-Ukrainan ja Krimin niemimaan ihmisoikeustilanteen kehityksestä käytävää diplomaattista vuoropuhelua. Tällaisten ajankohtaisten ja poliittisesti herkkien kysymysten seuraaminen Euroopan neuvoston ihmisoikeuksia painottavasta näkökulmasta on Mikaelin ja Lenitan mukaan kokemuksena mieleenpainuva.

Raporttien ja muun edustustossa tehtävän työn pääasiallinen kieli on suomi. Neuvoston työkieliä taas ovat englanti ja ranska, ja kokouksia voi pääsääntöisesti seurata korvanappiin tulevan tulkkauksen avulla kummalla tahansa kielellä. Eräissä epävirallisemmissa kokouksissa tulkkausta ei ole, jolloin ranskan taidoista on valtavasti hyötyä. Mikaelilla on yliopiston aineopintojen muodostama vahva ranskan kielen taito. Lenitan kielitaito taas painottuu germaanisiin kieliin, ja hän kertoo selvinneensä harjoittelusta ranskan alkeilla. Strasbourg ympäristönä on kuitenkin erittäin otollinen kielitaidon petraamiseen.

Kaikki kolme harjoittelijaa ovat yhtä mieltä siitä, että Strasbourg on kaunis kaupunki ja ympäristönä miellyttävä yhdistelmä kansainvälisyyttä ja ranskalaisuutta. He pitävät harjoittelukokemuksiaan erittäin hyödyllisinä ja kehottavat kansainvälisestä yhteistyöstä ja ihmisoikeuskysymyksistä kiinnostuneita rohkeasti hakeutumaan harjoitteluun eurooppalaisiin instituutioihin.

Tulosta

Päivitetty 3.4.2017


© Suomen pysyvä edustusto Euroopan neuvostossa, Strasbourg | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot