Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Den japanska marknaden öppnar sig för finländska företag - Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPARÅDET, Strasbourg


Représentation permanente de la Finlande
31, Quai Mullenheim, 67000 Strasbourg, France
Tel. +33-3-8815 4444, sanomat.ene@formin.fi
English | Français | Suomi | Svenska | Strasbourg
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 6.7.2017 | Utrikesministeriet

Den japanska marknaden öppnar sig för finländska företag

Pressmeddelande 129/2017
6.7.2017

EU och Japan nådde på politisk nivå samförstånd om ett handelsavtal den 6 juli 2017. Arbetet kommer att fortgå bl.a. i fråga om investeringar. Avtalet innebär ett betydande framsteg för EU, för Japan är en av världens största konsumentmarknader och efter Kina EU:s näststörsta handelspartner i Asien.

Avtalet mellan EU och Japan underlättar också exporten för finländska företag i och med att tullarna på produkter som är viktiga för Finland sänks och onödiga handelshinder undanröjs.

”Det kommande avtalet är väldigt välkommet, för det avvecklar tullarna på bl.a. skogsindustriprodukter och ger bättre möjligheter att lansera finländska livsmedel på den japanska marknaden”, säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen.

Under förhandlingarna har man redan fäst vikt vid undanröjandet av olika handelshinder.

”Japan har redan förenklat tillståndsförfarandena för hälsoteknikprodukter, vilket är en god nyhet för finländska teknologiföretag”, konstaterar minister Mykkänen.

Företagen kan börja tillämpa avtalet efter att det har godkänts av både EU och Japan.

Japan är näst efter Kina Finlands största handelspartner i Asien. Värdet på Finlands export av varor uppgick i fjol till drygt en miljard euro och värdet på importen till 673 miljoner euro. Värdet på exporten av tjänster uppgick år 2015 till ca 421 miljoner euro och värdet på importen till 77 miljoner euro.

Ytterligare information: Marja Koskela, minister Mykkänens diplomatiska rådgivare, tfn 040 352 0463, och Marjut Akola, chef för enheten för marknadstillträde, tfn 0295 351 105

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 6.7.2017


© Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter