Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finland deltar i Natos krishanteringsövning CMX17 - Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPARÅDET, Strasbourg


Représentation permanente de la Finlande
31, Quai Mullenheim, 67000 Strasbourg, France
Tel. +33-3-8815 4444, sanomat.ene@formin.fi
English | Français | Suomi | Svenska | Strasbourg
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 28.9.2017 | Utrikesministeriet

Finland deltar i Natos krishanteringsövning CMX17

Pressmeddelande 167/2017
28.9.2017

Finland deltar som Natos partnerland i krishanteringsövningen CMX17 (Crisis Management Exercise 2017) den 4–11 oktober 2017. CMX är Natos regelbundet åtkommande övning i konsultation och beslutsfattande. Övningen är baserad på ett fiktivt scenario och inga trupper deltar. Finland har deltagit i CMX-övningarna sedan 1998 alltid då övningarna varit öppna för partnerländer. År 2017 är det nionde gången Finland deltar.

I CMX17 deltar Natos medlemsstater, Finland, Sverige och Europeiska unionen. Förutom Nato-högkvarteret och de strategiska militära högkvarteren deltar också civil och militär personal från de deltagande ländernas Nato-representationer och huvudstäder. För Finlands del deltar bland annat utrikesministeriet, försvarsministeriet, huvudstaben och Finlands Nato-representation i Bryssel. Övningen stöder Finlands och Sveriges partnerskapssamarbete med Nato.

I samband med CMX17-övningen ordnar EU en parallell samordnad krishanteringsövning EU PACE 17. Övningen är ett led i utvecklandet av relationen mellan EU och Nato.

Ytterligare information: Mikko Kinnunen, enhetschef, tfn 0295 351 820, och Natos mediecenter, tfn +32 2 707 5041

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 28.9.2017


© Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter