Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Nätverket för internationella finansiärer av arbetet för personer med funktionsnedsättning samlas i Helsingfors - Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPARÅDET, Strasbourg


Représentation permanente de la Finlande
31, Quai Mullenheim, 67000 Strasbourg, France
Tel. +33-3-8815 4444, sanomat.ene@formin.fi
English | Français | Suomi | Svenska | Strasbourg
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 29.1.2018 | Utrikesministeriet

Nätverket för internationella finansiärer av arbetet för personer med funktionsnedsättning samlas i Helsingfors

Utrikesministeriet står tillsammans med stiftelsen Abilis värd för en konferens för nätverket Global Action on Disability (GLAD) i Helsingfors den 31 januari till den 2 februari. Konferensen samlar mer än 90 betydande internationella organisationer och finansiärer inom globalt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd.

”Finland vill fästa uppmärksamhet vid rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i humanitära kriser. Behovet av humanitärt bistånd har vuxit kraftigt under de senaste åren och olika sårbara grupper blir lätt offer för våld eller helt utan den hjälp de behöver”, säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen som öppnar konferensen.

Det är andra gången det internationella GLAD-nätverket för finansiärer sammanträder. Medlemmarna är stater, aktörer inom den privata sektorn, stiftelser, FN-organ och civilsamhällesorganisationer som alla förbundit sig till att förbättra ställningen för personer med funktionsnedsättning i utvecklingssamarbetet och i det humanitära biståndet. Till konferensen i Helsingfors kommer bland annat representanter för Europeiska kommissionen, FN:s utvecklingsprogram UNDP, barnfonden Unicef, jämställdhetsorganisationen UN Women, Världshälsoorganisationen WHO, Världsbanken, Internationella Röda Korset och Dövas världsförbund WFD. Ordförandelandet Australiens utvecklingsminister Concetta Fierravanti-Wells deltar också i mötet.

Nätverkets mål är att stärka rättigheter för personer med funktionsnedsättning, stödja genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, minska ojämlikheten och se till att de globala målen för hållbar utveckling genomförs så att de också gäller personer med funktionsnedsättning. Huvudteman för konferensen i Helsingfors är utbildning, humanitär verksamhet och social trygghet.

Finland har under tre årtionden utfört banbrytande arbete för att förbättra ställningen för personer med funktionsnedsättning med hjälp av utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Finland stöder också andra internationella aktörer och är till exempel den största finansiären av FN:s fond för partnerskapet för personer med funktionsnedsättning (The United Nations Partnership on the Rights of Persons with Disabilities, UNPRPD).

pdfAddressing the Rights of Persons with Disabilities in Finnish Development Cooperation (PDF, på engelska)

Ytterligare information: Katariina Sario, utvecklingspolitisk rådgivare, enheten för sektorpolitik, tfn 050 462 0205.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Skriv ut

Detta dokument

På andra webbplatser

Uppdaterat 30.1.2018


© Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter