Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Välkommen till den Finska representationens hemsida - Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPARÅDET, Strasbourg


Représentation permanente de la Finlande
31, Quai Mullenheim, 67000 Strasbourg, France
Tel. +33-3-8815 4444, sanomat.ene@formin.fi
English | Français | Suomi | Svenska | Strasbourg
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 16.9.2005

Välkommen till den Finska representationens hemsida

Europarådet grundades år 1949 och har nu 46 medlemssater. Rådets målsättning är att främja skyddet av, samt respekt för mänskliga rättigheter, pluralistisk demokrati och rättsstatsprincipen. Rådet inriktar sig på att säkerställa att den nationella lagstiftningen överensstämmer med de normer och principer som antagits av rådet. Europarådet utgör även ett viktigt forum för samarbete inom sådana områden som juridik, politik, sociala frågor och kultur. Finland blev medlem i Europarådet år 1989. Denna hemsida erbjuder information om Europarådet och om Finlands verksamhet vid Europarådet. Vi vid den Finska representationen hoppas att hemsidan är till hjälp för alla dom som är interesserade av Europarådets månsidiga arbete för ett tryggare Europa.

Europarådets hemsida

Skriv ut

Uppdaterat 27.1.2006


© Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter