Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Heinäluoma bestiger scenen - Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPARÅDET, Strasbourg


Représentation permanente de la Finlande
31, Quai Mullenheim, 67000 Strasbourg, France
Tel. +33-3-8815 4444, sanomat.ene@formin.fi
English | Français | Suomi | Svenska | Strasbourg
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 22.9.2005

Heinäluoma bestiger scenen

Partiledarna har en framträdande roll i den finländska inrikespolitiken. Detta gäller framför allt det största partiet under de senaste årtiondena eller SDP. Eero Heinäluoma, som nu lett partiet i några månader, har varit överraskande osynlig, skriver redaktionschefen för Kaleva Kyösti Karvonen.

Få partiordförande i den finländska politiken har haft lika gynnsamma förutsättningar för sitt uppdrag som den i juni till ledningen för SDP valde Eero Heinäluoma.

Heinäluoma, 50, som dessförinnan i sin egenskap av partisekreterare svarat för partimaskineriet och fältarbetet, var såväl bland partifolket som i massmedia den överlägsne förhandsfavoriten till partiets nye ordförande. Hela tjugo års arbete inom fackföreningsrörelsen före partisekreterarskapet garanterade att han hade bakom sig stödet från det för socialdemokraterna så viktiga maktcentrumet.

Förteckningen över goda förutsättningar tar inte slut med detta. Före sin period som partiordförande räknades Heinäluoma till de främsta lobbarna och påverkarna i Finland och hans mediala talanger ansågs överlägsna jämfört med många politiska konkurrenter. Och till råga på allt valde partikongressen i Jyväskylä honom till Paavo Lipponens efterträdare redan i första omgången med en klar majoritet.

Smekmånaden över

Trots sitt goda utgångsläge tog det en överraskande lång tid för Heinäluoma innan han tog sin plats i ledningen för partiet och i den av centern ledda trepartiregeringen. Heinäluomas företrädare, riksdagens nuvarande talman Paavo Lipponen, behärskade i åratal suveränt den inrikespolitiska scenen i Finland. Det kommer at ta åratal för Heinäluoma att fylla Lipponens stövlar.

Partiordförande Heinäluomas överraskande länge dröjande osynlighet har delvis berott på sommarstiltjen, då inte ett blad vänds i den finländska inrikespolitiken och då de semestrande politikerna enligt urfinskt manér beger sig till sina sommarstugor och sommarevenemang. Och likaså behöver varje ledare tid för att bekanta sig med sina nya uppgifter. Men när hösten kom var Heinäluomas smekmånad emellertid över och man inväntade redan otåligt hans frammarsch, inte minst inom partiets egna led.

SDP har under de senaste årtiondena, frånsett några korta perioder, varit det största partiet i Finland. Ordföranden för SDP har också alltid intagit en mycket synlig och avgörande roll i landets inrikes- och utrikespolitik. Av dem har Kalevi Sorsa på 1970- och 1980-talen samt Lipponen åren 1995—2003 varit i sin egen klass i vår närhistoria. Om SDP segrar i nästa riksdagsval är Heinäluoma en självskriven kandidat.

Heinäluomas långsamma start började också synas i opinionsmätningarna. Den av tidningen Kaleva genomförda gallupen om att med skolbetyg vitsorda partiledarna gav Heinäluoma bara en fjärde plats med betyget 6,6. Betygen i Finland går från fyra till tio. Under sin tid som partisekreterare fick Heinäluoma bättre betyg än nu för första gången som partiordförande.

Den nye ordförandens osynlighet beror delvis också på att han inte genast gick med som minister i trepartiregeringen – centerpartiet, SDP och svenska folkpartiet. Då inte heller Heinäluomas företrädare Lipponen gick med som minister i den av centerpartiet ledda regeringen efter riksdagsvalet år 2003, hinner SDP: s ledare bara sitta mindre än hälften av den pågående fyraårsperioden i personligt regeringsansvar innan valet år 2007.

Politiska vibrationer

Efter den försiktiga starten var Heinäluoma tvungen att handla. Allt skedde snabbt. Torsdagen den 8 september förverkligade Heinäluoma en snabb operation, varigenom han med partiordförandens självskrivna rätt tog sin plats i trepartiregeringen och förnyade SDP: s ministergrupp med hård hand. Heinäluoma roterade partiets ministrar till nya uppgifter och två långvariga ministrar fick helt lämna regeringen.

Heinäluoma tog hand om den viktigaste portföljen för SDP: s ministergrupp eller finansministerns. Han blir samtidigt vice statsminister för den av Matti Vanhanen ledda regeringen. Den förre finansministern Antti Kalliomäki, en tidigare stavhoppare av världsklass, flyttades till undervisningsminister. Kalliomäki deltog inte senaste vår i kampen om ordförandeplatsen för SDP utan gav från början sitt stöd åt Heinäluoma. Denna politiska lojalitet fick nu sin belöning.

Den långsamma tidtabellen för ett byte av ministerportföljerna beror också på det att Finlands statsbudget för följande år i praktiken slås fast under regeringens budgetförhandlingar i augusti. Då finansministerns portfölj förblir hos Kalliomäki åtminstone till månadsskiftet september-augusti innebär det att han hinner bereda budgeten och avlåta den till riksdagen.

Heinäluomas inväntade frammarsch föregicks redan av politiska vibrationer. Före budgetförhandlingarna höjde ett flertal ministrar i regeringen på traditionellt manér sin politiska profil genom att offentligt ge sig in i en häftig debatt, denna gång om väganslagen för de kommande åren. Tvisten ledde också till en häftig ordväxling i augusti mellan Vanhanen och Heinäluoma.

Vanhanens och Kalliomäkis samarbete i regeringen fungerade bra. Det kommer att bli spännande att under de närmaste månaderna se hur samspelet mellan ordförandena för de två viktigaste regeringspartierna kommer att löpa. Vanhanen och Heinäluoma kommer sannolikt att ta mått av varandra under kampanjen för riksdagsvalet år 2007, då huvudvinsten består av statsministerposten i nästa regering.

Den första ordväxlingen började med att Heinäluoma uppmanade Vanhanen att samla regeringens led, så att alla ministrar under budgetförhandlingarna skulle omfatta de beslut som skall fattas. Den sällan upprörde Vanhanen svarade: ”I all vänskaplighet vill jag ha sagt att jag inte tar emot råd om hur centerns ministergrupp eller riksdagsgrupp borde ledas.” Vanhanen sade att det var SDP: s egna ministrar som förorsakade soppan angående väganslagen. Heinäluoma svarade att Vanhanen misstolkat hans uttalanden. Heinäluoma sade att han avsett samtliga ministrar, också SDP: s, och inte bara centerns ministrar.

Ett par grader i mänsklig riktning

Heinäluoma har i sina hittillsvarande uttalanden som ordförande hållit sig på ett mycket allmänt plan utan att egentligen fatta några som helst exakta ståndpunkter. Denna linje blev bekant redan under Heinäluomas ordförandekampanj, då han koncentrerade sig på att behålla sitt försprång gentemot sina konkurrenter. Han sade att han avsåg att leda SDP ”ett par grader i mänsklig riktning”. Mottot väckte stor munterhet i offentligheten på grund av sin innehållslöshet. I bakgrunden spökade det berömda uttalandet av Rafael Paasio, som på 1960-talet valdes till ledningen för SDP, enligt vilket han ville leda partiet ”ett par grader vänsterut”.

Heinäluoma avviker från sin företrädare Lipponen på många sätt. Den till sin fysiska statur klart över 190 cm långe Heinäluoma är ännu längre än den storvuxne Lipponen. Centerpartisterna påminner visserligen om att statsminister Vanhanen är ännu en halv centimeter längre än Heinäluoma. Lipponen följde en pragmatisk, högersocialdemokratisk linje, som inte i det långa loppet tillfredsställde partiets traditionella anhängare och inte heller fackföreningsrörelsen. Heinäluomas försiktiga uttalanden kan tolkas så att SDP under hans period kommer att följa en mera traditionell socialdemokratisk linje. Detta kan visserligen vara ganska svårt att kombinera med finansministerns uppgifter. Finansministerns viktigaste uppgift är att hålla ordning på statsfinanserna eller att vara snål.

Jämfört med Lipponen har Heinäluoma synnerligen ringa internationell erfarenhet. Heinäluoma har avlagt studentexamen och hans språkkunskaper är åtminstone tillsvidare tämligen blygsamma. Heinäluoma, som invaldes i riksdagen i det senaste riksdagsvalet, har under de två senaste somrarna gått på språkkurser i engelska.
Trebarnsfadern är hemma från Karleby på den finländska västkusten.

Kyösti Karvonen
Redaktionschef
Kaleva

Skriv ut

Uppdaterat 22.9.2005


© Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter