Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Nya pass införs i augusti - Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPARÅDET, Strasbourg


Représentation permanente de la Finlande
31, Quai Mullenheim, 67000 Strasbourg, France
Tel. +33-3-8815 4444, sanomat.ene@formin.fi
English | Français | Suomi | Svenska | Strasbourg
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 10.4.2006

Nya pass införs i augusti

Riksdagen behandlar som bäst regeringens proposition till ny passlag. Den väsentligaste nyheten i den nya lagen är införandet av biometriska kännetecken i passen.

Den väsentligaste nyheten i den nya lagen är införandet av biometriska kännetecken i passen. Kännetecknen består enligt Europeiska unionens beslut av en ansiktsbild och fingeravtryck som lagras på ett mikrochip. Under den första etappen införs ansiktsbilden i passen och i ett senare skede även fingeravtrycken. De nya passen tas enligt den nuvarande tidtabellen i bruk i augusti 2006. Också efter det kan de nuvarande passen användas till passets sista giltighetsdag.

Som en följd av passreformen förkortas passets längsta giltighetstid till fem år. Det är dessutom inte längre möjligt att anteckna barn i föräldrarnas pass. Till skillnad från avgiften för ett pass som utfärdas i hemlandet kommer avgiften för ett pass som utfärdas av en finländsk utlandsbeskickning i det här skedet inte att höjas, utan det kostar också i fortsättningen 80 euro enligt förordningen om grunderna för avgifter inom utrikesförvaltningen.

Honorärkonsulat behandlar inte längre passansökningar

Behandlingen av passansökningar utomlands ändras då de biometriska kännetecknen tas i bruk så att det endast går att lämna in sin ansökan till en beskickning med rätt att utfärda pass. Enligt den nya passlagen är det inte längre möjligt att fylla i sin passansökan på nuvarande sätt under övervakning av notarius publicus eller på ett honorärkonsulat.

Det nya passystemet förkortar behandlingstiden för passansökningar utomlands. Det kommer fortfarande att vara möjligt att hämta det färdiga passet på honorärkonsulaten.

Behandlingen av de biometriska kännetecknen förutsätter omfattande investeringar i utrustning och datakommunikationer, som det av kostnadsskäl inte är möjligt att göra vid alla beskickningar som i dag tar emot passansökningar. Utrikesministeriet utreder emellertid som bäst möjligheterna att förse honorärkonsulat som behandlar stora mängder pass med utrustning för att utfärda pass om detta är möjligt att finansiera.

Att förse ett honorärkonsulat med utrustning för att ta emot passansökningar kostar cirka 55 000 euro. De årliga kostnaderna, främst driftkostnader för skyddade dataförbindelser, skulle uppgå till minst 10 000 euro.

Avsikten är naturligtvis att det inte i fortsättningen skall bli orimligt besvärligt för utlandsfinländare att ansöka om pass. Det är fortfarande möjligt att ansöka om pass i Finland och vid alla finländska beskickningar förutom honorärkonsulaten. I princip kommer det dock att bli något svårare för utlandsfinländare att få pass i och med den nya passlagen, framför allt i stora länder där många hittills ansökt om pass via honorärkonsulaten. Det nya passystemet kräver att sökandens samtliga uppgifter är korrekta i det finländska befolkningsdatasystemet.

Innan de nya bestämmelserna träder i kraft ansöker man om pass enligt det nuvarande systemet.

Nya regler för resor till USA i oktober

Förenta staterna antog i maj 2002 en lag som är avsedd att förbättra gränssäkerheten och säkerheten i samband med användningen av visum. Lagen ställer krav på de stater som deltar i programmet för viseringsfrihet bland annat när det gäller inresehandlingarnas tekniska egenskaper.

Från och med den 26 oktober 2006 kräver USA att resenärer som anländer till landet skall ha ett pass med biometriska kännetecknen som överensstämmer med fastställda standarder. Kravet gäller endast pass som utfärdats efter tidsgränsen. Om ett pass som utfärdats efter tidsgränsen inte överensstämmer med standarderna för biometriska pass krävs visum för inresa till USA.

Pass som utfärdats före tidsgränsen kan användas på resor till USA tills giltighetstiden går ut, om visum inte behövs på grund av resans längd eller ändamål. Passet måste ändå vara maskinläsbart.

Skriv ut

Uppdaterat 10.4.2006


© Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter