Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Millennium-teknologipriset till Shuji Nakamura - Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPARÅDET, Strasbourg


Représentation permanente de la Finlande
31, Quai Mullenheim, 67000 Strasbourg, France
Tel. +33-3-8815 4444, sanomat.ene@formin.fi
English | Français | Suomi | Svenska | Strasbourg
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 15.6.2006

Millennium-teknologipriset till Shuji Nakamura

Millennium-teknologipriset har tilldelats Shuji Nakamura från Japan. Professor Nakamura har utvecklat nya, revolutionära ljuskällor – klarblått, grönt och vitt LED-ljus samt blå laser. Teknologin har ett flertal tillämpningar som väsentligt höjer livskvaliteten. Världens största teknologipris, som nu delas ut för andra gången, uppgår till en miljon euro. Priset beviljas av Stiftelsen Millennium-priset.

Professor Shuji Nakamuras innovation har öppnat ett helt nytt forsknings- och utvecklingsområde för ljusproducerande halvledare. Nakamuras utvecklingsarbete skapade även förutsättningar för en storskalig produktion av energisparande, effektiva LED-lampor och tillämpningar av dem som väsentligt höjer människornas livskvalitet.

LED-lamporna har en mycket lång livslängd och förbrukar betydligt mindre energi än vanliga glödlampor. I den industrialiserade världen är möjligheterna att spara energi med LED-lampor anmärkningsvärda; enbart i USA beräknas ersättningen av konventionell belysning med system som bygger på LED-ljus minska elförbrukningen avsevärt under de närmaste decennierna. De nya ljuskällorna är mycket lämpliga att drivas med solenergi och är därför idealiska för användning även i u-ländernas mer avlägsna trakter.

En av de främsta framtida tillämpningarna av Nakamuras uppfinning är steriliseringen av dricksvatten, eftersom vattenreningen med ultraviolett LED-ljus är både effektivare och förmånligare än de konventionella processerna. Metoden antas förbättra miljoner människors liv och hälsa i tredje världen.

Den blå lasern medför anmärkningsvärda fördelar för datalagring och –överföring; med dagens teknik är det till exempel möjligt att lagra omkring fem gånger mera data på en cd- eller dvd-skiva.

”Nakamura är ett ypperligt exempel på hur envishet och okuvlighet i forskningsarbetet kan leda till nya genombrott. Han har arbetat målmedvetet i årtionden, och inte heller svåra motgångar har hindrat honom från att uppnå något som andra forskare ansåg vara i det närmaste omöjligt: att av ett fast ämne, i detta fall galliumnitrid, med hjälp av en egen reaktormetod utveckla en effektiv ljuskälla som producerar blått, grönt och vitt ljus samt blå laser. Belysningstillämpningen är en prestation som kan jämföras med Thomas Edisons glödlampa. Med tiden kommer betydelsen av de effektiva ljuskällor som bygger på Nakamuras innovation troligen att överträffa Edisons uppfinning”, tror ordföranden för Millennium-juryn Pekka Tarjanne.

Professor Shuji Nakamura är född år 1954 i Japan. Sedan år 2000 arbetar han vid University of California i Santa Barbara, USA, där han fortsätter sitt forskningsarbete kring nya ljuskällor.

En internationell jury med åtta medlemmar presenterade sitt förslag och stiftelsens styrelse fattade det slutliga beslutet om vem som skulle tilldelas Millennium-priset i enlighet med stiftelsens stadgar. Millennium-priset överräcks till Shuji Nakamura under prisceremonin den 8 september i Helsingfors. Priset beviljas vartannat år för en innovation som väsentligt höjer människors livskvalitet och välfärd.
Närmare information till redaktionen:

Millennium-prisstiftelsen

Bergsrådet Jaakko Ihamuotila
Styrelseordförande
Mobiltelefon: +358 50 577 3262
jaakko.ihamuotila@millenniumprize.fi

Professor Pekka Tarjanne
Ordförande för Millennium-juryn
Mobiltelefon: +358 400 101 222
pekka.tarjanne@pp.inet.fi

Tekn.dr Tapio Alvesalo
Generalsekreterare
Mobiltelefon: +358 400 341 497
tapio.alvesalo@millenniumprize.fi

www.millenniumprize.fi

UC Santa Barbara

Paul Desruisseaux
Associate Vice Chancellor for Public Affairs
tel: +1 (805) 893 8273
paul.d@ia.ucsb.edu

www.ucsb.edu


Millennium-teknologipriset

Millennium-teknologipriset beviljas vartannat år för en teknologisk innovation som väsentligt höjer människors livskvalitet och välfärd. Syftet med priset är att styra den teknologiska utvecklingen i en human riktning genom att belöna forsknings- och utvecklingsarbete samt innovationer som leder till högre livskvalitet och en hållbar utveckling. Millennium-teknologipriset grundades och finansieras gemensamt av finländska organisationer, Finlands industri och den finska staten. Det första Millennium-teknologipriset tilldelades uppfinnaren av world wide webben Tim Berners-Lee i juni 2004.

Skriv ut

Uppdaterat 15.6.2006


© Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter