Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Pysyvä edustusto - Suomen pysyvä edustusto Euroopan neuvostossa, Strasbourg : Pysyvä edustusto

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
EUROOPAN NEUVOSTOSSA, Strasbourg


Représentation permanente de la Finlande
31, Quai Mullenheim, 67000 Strasbourg, France
Puh. +33-3-8815 4444, sanomat.ene@formin.fi
English | Français | Suomi | Svenska | Strasbourg
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Pysyvä edustusto

Euroopan neuvosto edistää ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumista. Tätä perustehtävää ja yhteisiä eurooppalaisia ydinarvoja järjestö toteuttaa lähes kaikilla yhteiskunnallisen toiminnan aloilla.

Satu Mattila-Budich

Euroopan neuvostossa on 47 jäsentä eli siihen kuuluvat kaikki Euroopan maat Kosovoa ja Valko-Venäjää lukuun ottamatta -  alkuperäinen tavoite koko Euroopan kattavasta järjestöstä on miltei saavutettu. 

Euroopan neuvosto luo puitteita jäsenvaltioiden oikeudelliselle, poliittiselle, sosiaaliselle ja kulttuuriyhteistyölle.  Järjestön keskeisten toimielinten - ministerikomitean, parlamentaarisen yleiskokouksen sekä alue- ja paikallishallinnon kongressin - yhteistyö on vuosikymmenten kuluessa tuottanut suuren joukon kaikkien eurooppalaisten elämään vaikuttavia parannuksia. 

Päämääriensä edistämiseksi Euroopan neuvosto tekee yhteistyötä Euroopan unionin sekä kansainvälisten järjestöjen, kuten Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön ETYJ:n ja Yhdistyneiden kansakuntien samoin kuin kansalaisjärjestöjen kanssa. EU:n laajentuminen ja perusoikeuskehitys ovat asettaneet Euroopan neuvoston uuteen tilanteeseen. Haasteena on löytää toimiva, toisiaan täydentävä työnjako ja yhteistyö Euroopan neuvoston ja EU:n välille. Myös joustavan yhteistyön kehittäminen ETYJ:n kanssa on ajankohtaista.   

Suomen kannalta on tärkeää turvata Euroopan neuvoston toiminta vahvana ihmisoikeusjärjestönä, joka lisää vakautta Euroopassa sekä ehkäisee kriisejä edistämällä ihmisoikeuksia ja demokratiaa.   Suomi tukee Euroopan neuvoston keskittymistä sen ydintehtäviin ja pyrkii vahvistamaan Euroopan neuvoston ihmisoikeusroolia sekä turvaamaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen toiminnan.  Euroopan neuvoston itsenäisten monitorointimekanismien toimintaedellytysten turvaaminen ja neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun toiminnan tukeminen ovat keskeisiä tavoitteita Suomen toiminnassa.   Viime vuosina Euroopan neuvosto on tukenut mm. Ukrainaa sen perustuslain uudistamista koskevassa työssä.    

Edustuston tehtävänä on edistää Suomen hallituksen politiikkaa ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltiokehityksen alalla.  Painopisteenä on ollut kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ryhmien, kuten naisten, lasten, romanien sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksien edistäminen ja kehittäminen. 

Toivon Suomen pysyvän edustuston kotisivuista olevan hyötyä kaikille, jotka haluavat tietoa Euroopan neuvostosta sekä Suomen tavoitteista ja toiminnasta Euroopan neuvostossa.  

Satu Mattila-Budich

Suurlähettiläs

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 15.9.2015


© Suomen pysyvä edustusto Euroopan neuvostossa, Strasbourg | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot