Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Ministerikomitea - Suomen pysyvä edustusto Euroopan neuvostossa, Strasbourg : Euroopan neuvosto : Ministerikomitea

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
EUROOPAN NEUVOSTOSSA, Strasbourg


Représentation permanente de la Finlande
31, Quai Mullenheim, 67000 Strasbourg, France
Puh. +33-3-8815 4444, sanomat.ene@formin.fi
English | Français | Suomi | Svenska | Strasbourg
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Ministerikomitea

minkom_suuri_EN_ENEMinisterikomitea on Euroopan neuvoston päätöksentekoelin. Se kokoontuu ministeritasolla kerran vuodessa. Muulloin valtaa käyttää viikoittain kokoontuva sijaiskokous, jossa istuvat jäsenmaiden pysyvät edustajat eli suurlähettiläät. Euroopan neuvoston pääsihteeri osallistuu ministerikomitean kokouksiin, ilman äänioikeutta.

Jokainen maa johtaa ministerikomiteaa vuorollaan kuusi kuukautta kerrallaan. Järjestys määräytyy englannin kielen aakkosjärjestyksen mukaan. Suomen toinen puheenjohtajakausi alkaa marraskuussa 2018. Ensimmäisen kerran Suomi oli ministerikomitean puheenjohtajamaana marraskuusta 1996 toukokuuhun 1997.

Tärkeimmät päätökset, kuten uuden jäsenmaan ottaminen tai suosituksen antaminen jäsenmaiden hallituksille, vaativat yksimielisen päätöksen. Budjetista päätetään kahden kolmasosan enemmistöllä. Toimintaohjelma- ja henkilöasiat päätetään yksinkertaisella enemmistöllä.

minkom_EN_ENEMinisterikomitea hyväksyy Euroopan neuvoston sopimukset ja suositukset, minkä jälkeen ne avataan jäsenmaille allekirjoitettaviksi. Sopimus tulee osaksi jäsenmaan kansallista lainsäädäntöä, kun maa itse ja sopimuksessa määritelty määrä muita jäsenmaita on sen hyväksynyt tai ratifioinut eli vahvistanut.

Ministerikomitean suositukset ohjaavat merkittävästi jäsenmaiden politiikkaa ja lainsäädäntöä. Lisäksi ministerikomitea käy poliittista keskustelua ajankohtaisista asioista, joista se voi antaa julkilausumia. Ministerikomitea hyväksyy Euroopan neuvoston toimintaohjelman ja budjetin. Se päättää myös, mihin toimiin järjestö ryhtyy niiden suositusten perusteella, joita se saa parlamentaariselta yleiskokoukselta, paikallis- ja aluehallinnon kongressilta, pääsihteeriltä tai erityisministerikokouksilta.

Ministerikomitean alaisuudessa on johtokomiteoita, jotka johtavat valmistelukoneistoa kukin oman alansa kysymyksissä. Ne saavat toimeksiantonsa ministerikomitealta. Varsinainen valmistelutyö tapahtuu asiantuntijakomiteoissa. Ne valmistelevat sopimus- ja suositusluonnokset johtokomiteoille, jotka oman käsittelynsä jälkeen esittävät ne ministerikomitealle. Euroopan neuvoston sihteeristö avustaa kaikessa tässä toiminnassa.

Tulosta

Muualla verkossa

Päivitetty 13.4.2018


© Suomen pysyvä edustusto Euroopan neuvostossa, Strasbourg | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot