Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Parlamentaarinen yleiskokous - Suomen pysyvä edustusto Euroopan neuvostossa, Strasbourg : Euroopan neuvosto : Parlamentaarinen yleiskokous

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
EUROOPAN NEUVOSTOSSA, Strasbourg


Représentation permanente de la Finlande
31, Quai Mullenheim, 67000 Strasbourg, France
Puh. +33-3-8815 4444, sanomat.ene@formin.fi
English | Français | Suomi | Svenska | Strasbourg
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Parlamentaarinen yleiskokous

Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on maanosan vanhin parlamentaariseen edustukseen perustuva elin. Sen jäsenet ovat jäsenmaiden kansallisten parlamenttien kansanedustajia.

Parlamentaarinen yleiskokous on neuvoa-antava ja aloitteita tekevä elin. Se ei voi tehdä jäsenvaltioita sitovia päätöksiä. Sen painoarvo on kuitenkin suuri, sillä se antaa suosituksia päätöksiä tekevälle ministerikomitealle. Se on myös vilkkaan poliittisen keskustelun areena, jonka täysistuntojen keskusteluihin osallistuu usein valtionpäänmiehiä sekä muita vaikuttajia.

Parlamentaarisen yleiskokouksen aloitteiden perusteella ovat syntyneet tärkeimmät Euroopan neuvoston yleissopimukset, kuten Euroopan ihmisoikeussopimus sekä Euroopan sosiaalinen peruskirja. Lisäksi parlamentaarikot hyväksyvät suuntaviivoja hallitusten, kansanedustuslaitosten ja yleisemmin eurooppalaisten yhteiskuntien toiminnalle. He myös valitsevat Euroopan neuvoston pääsihteerin, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomarit sekä Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun.

Organisaatio ja työskentely

Parlamentaarinen yleiskokous koostuu 47 jäsenmaan 318 edustajasta ja yhtä monesta varaedustajasta, jotka jäsenmaiden parlamentit valitsevat omien kansanedustajiensa joukosta. Kansallisten parlamenttien poliittisilla ryhmillä on yleiskokouksessa suhteellinen edustus.

Suomella on yleiskokouksessa viisi edustajan ja viisi varaedustajan paikkaa. Suomen valtuuskunnan jäsenet ovat olleet aktiivisesti mukana yleiskokouksen toiminnassa ja toimineet raportoijina monissa tärkeissä kysymyksissä.

Edustajat edustavat yleiskokouksessa ja sen komiteoissa itseään, eivät omaa maataan. Siksi he istuvatkin kokoussalissa aakkosjärjestyksessä. Edustajat ja varaedustajat voivat perustaa poliittisia ryhmiä.

Parlamentaarinen yleiskokous kokoontuu neljä kertaa vuodessa viikon mittaiseen täysistuntoon. Täysistunnot ovat avoimia yleisölle. Yleiskokouksen asiakirjat julkaistaan järjestön kahdella virallisella kielellä, englanniksi ja ranskaksi. Työkielinä käytetään lisäksi espanjaa, italiaa, saksaa ja venäjää. Yleiskokouksen työtä valmistellaan parlamentaarisissa erityiskomiteoissa, jotka käsittelevät muun muassa poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia, oikeudellisia ja kulttuurikysymyksiä. Yleiskokous järjestää myös säännöllisesti konferensseja, symposiumeja sekä kuulemisia ajankohtaisista asioista.

Jäsenmaat ja niiden edustajien lukumäärät

Alankomaat (7), Albania (4), Andorra (2), Armenia (4), Azerbaidzhan (6), Belgia (7), Bosnia-Hertsegovina (5), Bulgaria (6), Espanja (12), Georgia (5), Irlanti (4), Islanti (3), Iso-Britannia (18), Italia (18), Itävalta (6), (3), Kreikka (7), Kroatia (5), Kypros (3), Latvia (3), Liechtenstein (2), Liettua (4), Luxemburg (3), Makedonia (FYROM) (3), Malta (3), Moldova (5), Monaco (2), Montenegro (3), Norja (5), Portugali (7), Puola (12), Ranska (18), Romania (10), Ruotsi (6), Saksa (18), San Marino (2), Serbia ja Montenegro (7), Slovakia (5), Slovenia (3), Suomi (5), Sveitsi (6), Tanska (5), Tshekin tasavalta (7), Turkki (12), Ukraina (12), Unkari (7), Venäjä (18) ja Viro (3).

Tulosta

Tämä dokumentti

Muualla verkossa

Päivitetty 13.4.2018


© Suomen pysyvä edustusto Euroopan neuvostossa, Strasbourg | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot