Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Paikallis- ja aluehallinnon kongressi - Suomen pysyvä edustusto Euroopan neuvostossa, Strasbourg : Euroopan neuvosto : Paikallis- ja aluehallinnon kongressi

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
EUROOPAN NEUVOSTOSSA, Strasbourg


Représentation permanente de la Finlande
31, Quai Mullenheim, 67000 Strasbourg, France
Puh. +33-3-8815 4444, sanomat.ene@formin.fi
English | Français | Suomi | Svenska | Strasbourg
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Paikallis- ja aluehallinnon kongressi

Euroopan paikallis- ja aluehallinnon kongressi

Euroopan paikallis- ja aluehallinnon kongressi perustettiin vuonna 1994 edustamaan paikallisia ja alueellisia viranomaisia. Sen päätavoite on vahvistaa ja edistää näiden viranomaisten poliittista, hallinnollista ja taloudellista itsehallintoa. Perusajatus on, että kansanvaltainen paikallishallinto lisää maanosan poliittista vakautta ja edistää vähemmistöjen ihmisoikeuksia. Jäsenmaiden viranomaisia rohkaistaan kehittämään paikallisen itsehallinnon toimivuutta ja noudattamaan läheisyys- eli subsidiariteettiperiaatetta, jonka mukaan päätökset tehdään mahdollisimman lähellä niitä, joita ne koskevat.

Kongressin aloitteesta on laadittu useita eurooppalaisia yleissopimuksia. Ne koskevat muun muassa paikallista itsehallintoa, paikallis- ja alueviranomaisten yhteistyötä yli rajojen sekä alueellisia ja vähemmistökieliä.

Kongressi kokoontuu kaksi kertaa vuodessa täysistuntoon Strasbourgissa. Sen 324 varsinaista ja yhtä monta varajäsentä edustavat eurooppalaisia paikallis- ja alueviranomaisia 47 maasta. Heidän pitää olla vaaleilla valittuja luottamushenkilöitä tai välittömästi vastuussa vaaleilla valitulle elimelle. Molempien sukupuolten sekä eri alueiden ja poliittisten ryhmien tasapuolinen edustus on tärkeä valintaperuste.

Suomella on kongressissa viisi varsinaista ja viisi varaedustajaa. Kongressi työskentelee kunta- ja aluekamareissa sekä niiden asettamissa työryhmissä. Kongressin suomalaiset jäsenet ovat raportoijina osallistuneet demokratian tilan seurantaan jäsenvaltioissa sekä toimineet vaalitarkkailijoina.

Lisätietoja:
Suomen Kuntaliitto

Tulosta

Muualla verkossa

Päivitetty 13.4.2018


© Suomen pysyvä edustusto Euroopan neuvostossa, Strasbourg | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot