Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Sanastoa ja lyhenteitä - Suomen pysyvä edustusto Euroopan neuvostossa, Strasbourg : Euroopan neuvosto : Sanastoa ja lyhenteitä

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
EUROOPAN NEUVOSTOSSA, Strasbourg


Représentation permanente de la Finlande
31, Quai Mullenheim, 67000 Strasbourg, France
Puh. +33-3-8815 4444, sanomat.ene@formin.fi
English | Français | Suomi | Svenska | Strasbourg
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Sanastoa ja lyhenteitä

Lyhyt Eurooppa-sanasto

Euroopan unioni (EU) (European Union, Union européenne). 28 Länsi-Euroopan maan ylikansallinen yhteenliittymä, johon Suomi liittyi vuonna 1995.

Euroopan neuvosto (EN) (Council of Europe, Conseil de l’Europe). Hallitusten välinen poliittinen järjestö, johon kuuluu 47 eurooppalaista maata. EN toimii Strasbourgissa, Ranskassa ja se on eri järjestö kuin Euroopan unioni (EU).

Eurooppa-neuvosto (European Council, Conseil européen). Euroopan unionin (EU) jäsenmaiden valtion- tai hallitusten päämiesten yleensä kahdesti vuodessa pitämä huippukokous.

Euroopan parlamentti (Europarlamentti) (European Parliament, Parlement européen). Euroopan unionin parlamentti, jossa on 732 edustajaa. Edustajat valitaan vaaleilla viiden vuoden välein EU:n 25 jäsenmaasta.

Parlamentaarinen yleiskokous (Euroopan neuvoston) (Parliamentary Assembly, Assemblée parlementaire). Euroopan neuvoston neuvoa-antava ja aloitteita tekevä elin, joka koostuu 46 jäsenmaan kansallisten parlamenttien keskuudestaan nimittämistä edustajista.

(Ministeri)neuvosto (Euroopan unionin) (Council of the European Union, Conseil de l’Union européenne). Euroopan unionin päätöksiä tekevä elin, joka koostuu jäsenmaiden hallitusten niistä ministereistä, joiden toimialueeseen kulloinkin käsiteltävänä oleva asia liittyy.

Ministerikomitea (Euroopan neuvoston) (The Committee of Ministers, Comité des Ministres). Euroopan neuvoston päätöksiä tekevä toimielin, joka koostuu jäsenmaiden ulkoministereistä tai heidän pysyvistä edustajistaan suurlähettiläistä.

Euroopan komissio (EU:n komissio) (European Commission, Commission européenne). Euroopan unionin toimeenpaneva ja aloitteita tekevä elin, joka koostuu jäsenmaiden hallitusten nimittämistä ja EU-parlamentin hyväksymistä komissaareista. Suomalainen komission jäsen on Olli Rehn.

Lyhenteitä

IAEBR - Association of European Border Regions
AER - Assembly of European Regions
AMG - Advisary and Monitoring Group
CADHI - Ad hoc Committee of Legal Advisers on Public International Law
CAHB - Committee of Experts on Buildings
CAHP - Ad hoc committee of experts “European Population Committee” (lopetettu)
CAHPAH - European Co-ordination Forum for the Council of Europe Disability Action Plan 2006-2015  = Vammaiskomitea
CBSS - Council of the Baltic Sea States
CD - Comité directeur
CDMG - European Committee on Migration
CDMM - Steering Committee for Mass Media
CDPC - European Committee on Crime Problems
CEMAT - Conference of Ministers responsible for Regional Planning
CEORG - Central European Research Group
CESID - Center for Free Elections and Democracy
CiO - Chairperson in Office
Clearing House - the Council of Europe's body for information on Sport
CIS - the Commonwealth of Independent States
CMER - Council of European Municipalities and Regions
CO-DBB - Committee for the Activities of the Council of Europe in 
the field of Biological and Landscape Diversity = 
Yleiseurooppalainen biologisen ja maisemallisen suojelun
säilyttämistä koskeva tavoiteohjelma
EMCDDA - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
ENIC - The Network of National Information Centres on Academic Mobility and Recognition
EPN - European Population Network
ESIB - The National Unions of Students of Europe
EUMC - European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia 
FRY - Federal Republic of Yugoslavia
GRECO - Group of States against Corruption - korruptionvastainen yhteistyöelin
HDSE - Human Dignity & Social Exclusion 
ICC - International Criminal Court
ICTY - Jugoslavia tuomioistuin 
IDEA - Kansainvälinen vaaliapu ja demokratia instituutti
IFHP - International Federation for Housing and Planning
IJC - Independent Judicial Commission
ILC - International Law Commission, YK:n kansainvälisen oikeuden toimikunta
IPTF - International Police Task Force
IRC - International Rescue Committee
IULA - International Union of Local Authorities
MoU - The Memorandum of Understanding
ODIHR - Office for Democratic Institutes and Human Rights
eli ETYJ:n Demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimisto
OHCHR - YK:n ihmisoikeusraportoijan toimisto
SEDM - Southeast European Defence Ministerial Process
SEECP - South-East European Cooperation Process
SPAI - The Steering Group of the Stability Pact Anti-Corruption Initiative 
T-RV - Katsomoväkivaltasopimuksen valvontaryhmä
UNMIK - United Nations Interim Administration Mission in Kosovo
(United Nations Mission in Kosovo)
UTO - United Towns Organisation

Tulosta

Päivitetty 4.9.2013


© Suomen pysyvä edustusto Euroopan neuvostossa, Strasbourg | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot