Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Sanastoa ja lyhenteitä - Suomen pysyvä edustusto Euroopan neuvostossa, Strasbourg : Euroopan neuvosto : Sanastoa ja lyhenteitä

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
EUROOPAN NEUVOSTOSSA, Strasbourg


Représentation permanente de la Finlande
31, Quai Mullenheim, 67000 Strasbourg, France
Puh. +33-3-8815 4444, sanomat.ene@formin.fi
English | Français | Suomi | Svenska | Strasbourg
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Sanastoa ja lyhenteitä

Lyhyt Eurooppa-sanasto

Euroopan unioni (EU) (European Union, Union européenne). 28 Länsi-Euroopan maan ylikansallinen yhteenliittymä, johon Suomi liittyi vuonna 1995.

Euroopan neuvosto (EN) (Council of Europe, Conseil de l’Europe). Hallitusten välinen poliittinen järjestö, johon kuuluu 47 eurooppalaista maata. EN toimii Strasbourgissa, Ranskassa ja se on eri järjestö kuin Euroopan unioni (EU).

Eurooppa-neuvosto (European Council, Conseil européen). Euroopan unionin (EU) jäsenmaiden valtion- tai hallitusten päämiesten yleensä kahdesti vuodessa pitämä huippukokous.

Euroopan parlamentti (Europarlamentti) (European Parliament, Parlement européen). Euroopan unionin parlamentti, jossa on 732 edustajaa. Edustajat valitaan vaaleilla viiden vuoden välein EU:n 25 jäsenmaasta.

Parlamentaarinen yleiskokous (Euroopan neuvoston) (Parliamentary Assembly, Assemblée parlementaire). Euroopan neuvoston neuvoa-antava ja aloitteita tekevä elin, joka koostuu 46 jäsenmaan kansallisten parlamenttien keskuudestaan nimittämistä edustajista.

(Ministeri)neuvosto (Euroopan unionin) (Council of the European Union, Conseil de l’Union européenne). Euroopan unionin päätöksiä tekevä elin, joka koostuu jäsenmaiden hallitusten niistä ministereistä, joiden toimialueeseen kulloinkin käsiteltävänä oleva asia liittyy.

Ministerikomitea (Euroopan neuvoston) (The Committee of Ministers, Comité des Ministres). Euroopan neuvoston päätöksiä tekevä toimielin, joka koostuu jäsenmaiden ulkoministereistä tai heidän pysyvistä edustajistaan suurlähettiläistä.

Euroopan komissio (EU:n komissio) (European Commission, Commission européenne). Euroopan unionin toimeenpaneva ja aloitteita tekevä elin, joka koostuu jäsenmaiden hallitusten nimittämistä ja EU-parlamentin hyväksymistä komissaareista.

Tulosta

Päivitetty 13.4.2018


© Suomen pysyvä edustusto Euroopan neuvostossa, Strasbourg | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot